Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v * r t e l L in o i k.

IX.

£k geest van genen zelfmoorder fcheen een1 boer den baard.

Vddr omtrent vyftien jaaren werd een bar* biers-knegt, te Qjiedlinburg, door zynen meester befchuldigd van eenen diefftal, en deswegens by de overigheid aangeklaagd. Des nagts vódr dat hy zich zou verantwoorden , woonde hy de maskerade nog by . en was op dezelve uitgelaaten vrolyk. Tegens den morgen echter begon hy onrustig te worden, zag wild uit zyne oogen , ver'wyderdè zich, ging de deur uit, en gaf den daar op fchildwacht fiaanden foldaat zyn horloqïè, met byvoeging, dat, ingeval hy niet weder kwam, hetzelve als dan voor hem zoude zyn. Hierop ging hy naar een' der fchoonfte wandelwegen buiten Quedlinburg, en doorfchoot zich aldaar,

D T Kors

Sluiten