Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J)0 SPOOK-

huid zoude maaken, dan het toeval reeds gedaan had.

Dan i hoe zeer de looze predikant zieh wel niet vergenoegde met het merkteken in zyns vyands aangezigt, was hy echter, even als deze, niet bloedgierig. Hy maakte veelmeer, om een dubbel herkenningsteken re hebben, een geheel ander gebruik van het veroverde mes. Terwyl de overweldigde in den flyk lag rond te fparteleu, had by, onder den wyden zwarten mantel des duivels, een geborduurd kamizool bemerkt, en dit maakte hem begeerig naar een (luk van hetzelve. Hy fneed knaphandig 'er een pand al, en ging daar mede zynen weg, na dat hy 3en leugenduivel, die fpoedig den aftogt-tn de beste orde maakte , nog eene ernstige les op reis bad gegeven,

Het bleek welhaast dat het zondagfche kamizool met het afgefneeden pand aan eenen , in het geztgt bepleisterden, bedienden van het adelyk hof te Vieritz toebehoorde ; want het zegeteken von den dapperen predt* feiftt pastte zeer nauwkeurig aan hetzelve.

Sluiten