Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 spook»

„ in de herberg gezegd ? — Doch ga, zeg „ aan uwe medebroeders, dat ik fpoedig hen s, allen haaien, en hunne doode ligchaamcn „ op het veld zal werpen." „ Hoj 1" dagt de flagter geheel onbevreesd , wordt de duivel hkr een boetprediker?" Hy hitste zynen bond op hem aan, die den fatan zeer onzagt by de kladden greep, en op den grond rukte. Nu fchoot ook de flagter met zynen knodfigen wandelffcok op hera toe. De vroome duivel begon jammerlyk te fchreeuwen : „ ö Jezus , Maria en Jofeph l " »—• F.indelyk verftomde hy. De flagter geloofde dat hy dood was, ging terug naar het' dorp , en gaf de daad aan. Eenige boeren gingen met hem naar het bosch, en vonden . daar eenen hunner medebroeders met den dooi worftelen. Hy leefde nog een uur, bekende dat de beledigde dorpsproost, uit dollen iever, o;n de ziel eens ketters te redden, hem tot deze vennomining verleid had, en ftledv

XI.

Sluiten