Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V S R T E L t 1 K G E N.

XL

Verfchyning van den moordenaar van twee fchulillooze en onweetend bezwangerde zusters.

De bewooners van het marktvlek M,..verzogten vddr eenige jaaren van bunne landsregeering de gunst, dat hunne magiftraat toch belet mogt worden, hen, dikwils wegens zeer geringe vergrypingen, in het verfchriklyke Martyns-hol op te fluiten, dewyl zy 'er genoegzaam altoos krank in wierden. De vorst, die zeer goedaartig en menschlievend was, beval terftond eenen zyner raaden derwaards te gaan, deeze gevangenis te bezien, en nauwkeurig onderzoek te doen wegens derzelver gevaarlyken invloed op de gezondheid der gevangenen. De regeeringsraad vond , tot zyne groote verwondering, de burgerlyke gevangenis

Sluiten