Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s T O Q k»

, wils in tegenwoordigheid van anderen gekuscht en geliefkoosd had, en dat hy daar* enboven met haar in dezelfde kamer had aeflapetu V Hit getuigenis en het verdommen en flaneren van agatha werd door ét rechters op nieuw overwogen , en zy bcflooten nu, om de aangeklaagde, door pynijring, tot bekentenis te brengen. Agatha bezwoer ook nog op de pynbank haare en haars vad' i s onfchuld j doch daar men echter voordging met haar op het onmenschlykfte te folteren en de pyniging fteeds onverdraaglyk te n^ken, bekende zy eindelyk filerend, dat haar vader ook vader van haar kind was l nè rechters verheugden zich de hardnekkige "venwel tot bekentenis gebragt te hebben n namen den armen m i c h 1b L teiftond in hecbrenis." » Het goede gefolterde me. e Ld den anderen morgen dood gevonden. 7 <» rf dus o, der de verfcbnUlykfte fmerfen, zonder hulp, zonder byftandl N.emand bad haar in ha.rendoodsnooobygefta-anl Geene

rllvder.de *iel bad baar een troo.lyk woord ^Urcken^Ood der goedheiden^

Sluiten