Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103 s ï * ®

„ leven; doch indien ik door eenen leugen „ myn leven redden , en zulk eenen goede* „ vader ongelukkig moet maaken, wil ik lie„ ver fterven. Doet niet my wat u behaagt. „ God zal my byftaan 1**

„ Men gaf echter geen acht op deze betuigingen der onfchuld en onderwerping. Men fleepte ook de goede elizabbth, even als haaren vader, ter pynbank."

„ Ieder baarer zenuwen werd gefpannen, ieder haarer leden verrekt; duizendvoudige fmerten woedden in haar, en — zy zweeg I Toen echter de doodsangst haare zinnen verzwakte , leven en dood in haar kampten, toen perstte de donderende vraag des' rechters baar een ja af, en haar mond floot zich voor eeuwig! Zy werd dood van de martelbank afgenomen, en, even als haare zuster, op het galgenveld begraven."

„ *Er w.iren nu twee perfoonen met de bekentenis tegen miciuel geftorven; niets konde hem derhalven meer redden, en hy werd kort daarna , als een dubbele bloedicbeuder, ten vuure gedoemd. Hy ging ftand-

Sluiten