Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÉÓ4

S P O O

der deze gedagten was hy zyne woosing ge* naderd , en martyn, zyn jagersknegt, de eerfte, die hem ontmoette."

„Door een byzomier, inwendig gevoel aangedreven , fprong hy fchielyk 0;> hem aan: „ Alles is ontdekt, booswigtl" zeide by, „ alles is verraden ! Gy zyt de fchender van „ michiel's dogtersl"— martyn verfchrikte hevig, hy lijderde, dat zyne knieën tegen elkander {lootten. „ Help my weg," zeide hy eirtrielyk , „ik bekenne u alles l " — Doch te fel verbitterd op den booswigt, •Reepte de jager hem voor het gerecht,, en ook hier bekende martyn alles."

„ Ik was" «—» dus luidt zyne bekentenis in de gerechtlyke getuigfchriften reeds „ lang verliefd op de beide meisjes ; ik kende „ echter haare deugd te wel, dan dat ik de „ vervuiling myner wenfchen van haar had „ kunnen verwagten. Ik nam derhalven myn „ toevlugt tos list. Een oude jager had my „ gezegd, dat het fap van —— " (de naam van het hier uitgelaaten gewas {laat ook iu de, getuigfchriften niet, waarfcbynlyk om bat

•.ais*

Sluiten