Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s - f o o k«-

X II.

Eene overledene verfchynt, als een ver-heerlykte geest, aan haare geliefdjle vriendin*

Mevrouw wagener,-thans nog teRerlyn woonende, en wier ftrenge waarheid-liefde geen' den minften twyfel overlaat wegens de echtheid van het volgende geval, had , in haare jeugd, eene vriendin, met haar van gelykeh ouderdom, en met welke zy in alles overëenftemde. Van haare eerfte kindsheid af; waren zy onaffcheidelyk, en bleven bet tot den dood. Nauwlyks hadden zy die jaaren berei .t, in welke het verftand zich voor «ie nadere befteraming van den mensch begint te ontwikkelen, en waarin te gelyk de behoefte eener* wezenlyker vriendfcbap levendiger wordt, toen zy eenen vriendfchapsband

knoop.

Sluiten