Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112-

s P o o k-

fchoonfte eugtlengeilalce wilde of kohde aanneetneo.

Twee volle maanden had mevrouw wa ge* ne.r- reec*s xn eene angstvolle treurigheid doorgebragt, en de gevaarlyke toeftand haarer ziel werd op haar, anders bloeiend, doch

nu afgepymgd gelaat, dagelyks zigtbaarer. Meu tiagtte haar geftadig te doen opmerken, dat nog nimmer een geest uit de gewesten der eeuwigheid terug gekomen zy, en dat dus. haare voordduurende bekommering niet alleen onaegrond en nutteloos, maar ook ten hoogft<;ii zondig was, dewyl dezelve haare gezondheid ondermynde, efi zelfs haar léven in gevaar bragt. Deze en foortgelyke voortellingen ; benevens de fmertleemgende tyfl',

bewerkten eindelyk dat zy zelf begon te twy-1 felen , of de geest haarer vriendin baar wei ooit zoude.verfchynen.

„ Hy blyve weg, en alle berigfen uit het *, jrebied der duistere eeuwigheid met hém l'*" Dit was thans haar eenigfte, vuurigfte wensch; «a het Het zich ook indedaad aahztén^dat

de-

Sluiten