Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tl§ $ p o O K-

XIII.

Ben overleden Predikant verfchynt, den dag na zyne begraving, weder op den kanzcU

In een,zoo ik nieene, S&xisch fteedje, ftierF de tweede predikant, de magister N.,.., een algemeen bemind, en over het geheel zeer regtlchapen man, van wien men dus nimmer zou geloofd hebben, dat hy na zynen dood de agterblyvenden fpookend zuu k men ontrusten ; en echter gefchiedde dit. Den morgen , na dat het lyk openiyk iu een' grafkelder was bygezet, gaat de koster zeer vroeg rjaar de kerk, om, volgens gewoonte, door het luiden der klok den nieuwen dag aantekondigen. Van de plaats, waar de klok getrokken wierd, kon men den predikftoel zien. Toevallig flaat de koster zyne oogen op denzelvwiu God in den hemel 1 daar ftaat de

Of

Sluiten