Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

121

Iioorigen juist geene voordeelige rol. Met een beklemd hart ftamelde hy eindelyk eenige vrwgen aan de verfchyning; doel, geen der. zei ven werd beantwoord.

Wat was bier nu verder aan te doen? J Men befloot den predikftoel gemeenfchaplyfc tC "^".om daar door het fpook te nood««ken, om, 0f te verdvv f

woorden. VeraepFerU „u

v.rgeefsch echter; noch bet een,

«och het ander volgde. Al/es wat men door deze aannadering won, was de no* vastere overtmging, dat het indedaad de opberen -grayen magister was, met wien men te oen ha . De infpeflor begeerde *at de ko ! op den Predikftoel zou kiimtnen , om de «* van geheel naby te onderzoeken; d0cb deze verftond zich veel r« , dienst ^ a g0ed °P Weu

tost, dan dat hy 2ich in dit geval tce» zynen meerderen »nnrf» b «eren zoude vergrepen hebben.» Daar ik," zeide hv ,

** ™ "towrt. fa deze gLS

il. p

„ eer-

Sluiten