Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t%$ SPOOK-

naar ons uit, als wilde het de befpoediging onzer hulp affmeeker. De gewaarwordingen, die dit in ons verwekte, waren niets minder , dan bemoedigend voor ons, en het feheelde niet veel of het ware gedaan geweest met onzen moed. Sidderend traden wy het graf nader , en — verjoegen lm fpook l

Een witte gans zogt op dit graf te overnagten. By ons voorbykomen nieuwsgierig, rekte zy den langen hals uit, dien wy voor den arm vnn het lyk hielden. Toen wy den gewaanden geest naderden, vreesde de gans verontrust te zullen worden, en herhaalde daarom het uitfteeken en terugtrekken van den hals nu menigvuldiger; tot dat zy einde» lyk wegliep, eawy overluid lagchten.

XV,

Sluiten