Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. 13.

XV.

De geest van eenen bedienden verfchynt zynen voortnaaUgen heer.

D

overledene overfte, maarfchalk van mberftein, was, in het jaar 1764, majoor, by het regiment pruisflfche Dragonders van Meijer, te Koningsberg in Pruis/en. Hy had den zevenjaarigen Silefifchen oorlog geheel bygewoond, en was btkend voor een' man, die met den degen in de hand een even goed foldaat, als in vredes tyd een gezellig menfchenvriend was. Zyn gezelfchap was hoogst aangenaam; flegts een nietsbeduidende foldaatenvloek, zeifs onder goede vrienden , herinnerde fomtyds aan zyne eenigzftw barfclie houding voor het front. Hy onderhield zich over tafel gaarne met de officieren van zyn esquadron over nuttige onderwerpen , en F 7 ' ie-

Sluiten