Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 *

S P O O K-

ieder mnaltyd was leerzaam voor hun, zonder dat hy juist den leermeester gefpeeld had. Dön flégts, wanneer toevallig het gelprek op geestverfehyningen en fpooken kwam; en iemand de geringfte neiging tot het geloof aan dezelven liet blyken,'zulk eenen leerde hy niet alleen niet meer, maar wees hem zelfs geheel af, als wilde deze met opene oogen volftrekt blind zyn.

„ Het is immers te bandtastelyk , dom 3*tuig!" — was bet dan —- ,, Slegts laffe „bloodaarts gelooven en vreezen zoo iets j„ de donder zal het fpook verpletten, dat „zot genoeg zal zyn, zich aan my te willen ,,vertoonen." -—•

Het is zeer mogelyk, dat hy, door deze en foortgelyke fnorkcryën en bedreigingen, het ryk der geesten tegen zich in het harnas gejaagd had.. Althans toen zyn escarmou°> cheur — dus plagt by Wilhelm, zynen ouden getrouwen bedienden ,. te» noemen «—•" ichielyk en onverwagt geftörveu was, fcheen» deszelfs-geest beftemd te zyn, om bet zelve op deifci onbefctaroomden fpoökloogcüenaar, ■.

zy.»-

Sluiten