Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. 139

XVI.

Be geest van den gefneiivdden generaal MARCeaü verjaagt de fchild* wachten by Coblentz.

*£ïet lyk van den, in het jaar 1796, in het gevegt by Altenkirchen, gebleven franfchen generaal marceau wierd naar Coblentzgebragt, en aldaar twee dagen lang op een paradebed openiyk ten toon gelegd. Vervolgens begroef men hetzelve plegtig bulten de* ftad, in de zoogenaamde Brunnenjlube. Deze berg ligt regt over de vesting BhrenbrelU ftein, en flegts de Rhyn fcheidt dezelven van elkander.

Nauwlyks veertien dagen na de begraving verfpreidde zich bet gerugt, dat de generaal op de Brunnenjlube fpookte. Men wilde hem , naamJyk, in jagers-uniform Cdat zyne

ge*

Sluiten