Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 -S P O O !C-

derom magtig was, verhaalde hy het navolgende :

„ Ik was," zeide hy, „ nauwlyks een vier* „ dedeel uurs aan den rhynoever, toen niy „ de geest in de bekende franfcbe jagers„ uniform verfcheen. Ik ftelde my, met if blooten fabel en gefpannen pistoolen, kloek»

moedig in postuur. De geest liet zich „ echter daar door niet affchrikken , maar „ kwam regt op my aan. Hy was omtrent „ nog zes fchreden van my af, toen het my „ op éénmaal als yskoud over het gebeele lig„ chaam liep. Ik wierd onbefchryfiyk won„ derlyk en angstig. Sabel en pistool vielen ,, my onwillekeurig uit de handen , en ik ylde „ uit alle myne magt naar Metternich. Ver„ fcheiden maaien wilde ik omzien, of de „ geest my nog vervolgde, doch dit was my ,, niet mogelyk. En hoewel ik ten volle „ overtuigd was, gelyk ik ook nog ben, dat „ deze verfchyning geen werklyk fpookende ,, geest is, was ik echter ten boogflcn ver„ heugd, toen ik, geheel afgemat, het dorp bes, reikt, my weder onder myne gelyken zag." —

De-

Sluiten