Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLING E N.

143

Deze zoo flegt uitgevallene onderneeming werd algemeen bekend en befpot; echter was 'er niemand, die lust betoonde, om den geest .ernftiger te keer te gaan.

Eindelyk belloot de commandant van Coblentz de zaak nauwkeurig te onderzoekeu. Hy wilde zelfs in perfoon , na dat hyoyera! wachten uitgezet zoude hebben , op den geest losgaan. Alles was behoorlyk en in alle ftïlte voorbereid , en ieder ftond op zynen post. Nauwlyks hoorde men uit Coblentz den klokflagvan twaalf, of de geest verfcbeen ook reeds. De commandant, een foidaat. dien het hart op de regte plaats zat, ging op hem los, en gaf te gelyker tyd aan de, op een kleinen afftand geplaatfte foldaaten .bevel om aan te rukken. Zy omringden den geest, die echter vreeslyk om zich heen floeg, tot eindelyk een dapper grenadier van agteren op hem toefeboot, hem woedend aanpakte, en vast hield , tot dat zyne fpitsbroeders, welken by verheugd toeriep dat de geest vleesch en been had, hem te bulpe kwamen.

Men

Sluiten