Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e rt e l h n o & n. 'iè3

komen, met eene ongewoone plegtigheid worden verricht, en deze rechtspteegi gen dus fchouwlpe/en voor jong en oud, en voor alle Handen cn geAagten opleverden ; zoo veroorzaakte deze rechtspleging des te treffend» uitwerkzelen, door de ongewoone vértïffiê. Jen, welke jonas in de laatfte uuren zyns levens werden toegevoegd. Ik ga deze katften, als niet ter zaake dienende, met 'ftil* zwygen voorby , en gewaage flegts met een enkel woord vah de kwalyk geplaatste teder* beid dier gevoelige fchoonen, welke dweep, agtig genoeg waren, om des rsgts onder liet rad van den geftraftcn misdaadiger welriekende bloemen te ftrooiën.

Eenige weeken na deze ftrafoefenïng 9h-.?i een myner vrienden uit Leipzig naar her nnbuurig dorp Kohlgarten. IJec goed gezel, fehap, dat hy daar vond , hield hem op tot hut in den avond. [Jy kon nu den gewoonen en naasten weg naar Leipzig nier terug keel ren, dewyl de kleine poort, die'naar $óht. fatten leidt, reeds om negen uuren gefloten werd , en moest dus d,-„ grooten DtKiener G 6 h«-

Sluiten