Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V*B R T R L L I N G E N» Ï57

en al. Hy vliegt naar de poort; doch ook zyn vervolger verfteat ziek op het vliegen, en blyfe fteeds flegts weinige fchreden agter hem» Honderdmaal wenscht hy den man van het rad de eeuwige rust; want dat het rammelende fpook niemand anders dan jonas zyn kon — vie! hem, in deze verfchriklyke oogenblikken, zelfs niet ia te betwyfelen. Geheel buiten adem, en met overeind {taande haken bereikt by eindelyk de poort, klopt hevig aan , en üuipt fchielyk binnen. Zich nu weder onder levenden bevindende , valt het myn' vriend als een fteen van het hart, en nu eerst begint hy , even als een kind, zich over zynen vreesagtigen en onoverlegden fpoed te fchaamen. Hy zeide den poortier niets van zyne ontmoeting, maar vertoefde nog eenige oogenblikken by hem, gedeeltelyk, om zich geheel van zynen fchrik te her* Hellen, en gedeeltelyk, om misfchien nog eenige . opheldering . wegens dit zonderling voorval te bekomen. Naauwlyks is de.poort wederom^toe, of het vervolgende fpook komt opmenen draf aanzetten , en lchudt met zy* G -f.' nen

Sluiten