Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Ó0

S P O 0 K-

XIX.

Bi geest van eenen overledenen küftt ' ^ zyue dogter uit.

In het jaar 1794 deed ik, in gezelfchap van eenige vrienden een plaifiurreisje naar Dresfchowltz, twee my'e-n van Praag, om aldaar eenige dagen op het land door te brengen. By onze aankomst in de herberg verhaalde de waard ons, als eene nieuwigheid, dat' een voor eenige weeken geftorven boer, alle nagten aan zyne fchoone dogter verfcheen j dat deze tot hier toe geen moeds genoeg had gehad, om hem naar de oorzaak zyner verfcbyning te vraagen, doch dat zy het aan haaren biegtvader, een capucyner geestenban. ner ontdekt had, en dat deze voorneemens was , den volgenden nagt. de komst van den geest a£ te -wagten, en- hem by zyne ver-

fchy»

Sluiten