Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÖ2 SPOOK-

gezien kon worden. Voords beval ik hem, zich behoorlyk te wapenen , en het fpook by het inkomen wel vry te iaaten voorby gaan, doch by het te rug keer en hetzelve moedig tegen te houden. Om zynen tegenftand meerder nadruk by te zetten,gaf ik hem een met fehroot geladen pistool, en beloofde hem het fpook te zullen naarfluipen , en het van agteren aan te grypen in hetzeifde oogenblik, dat hy het van vooren zou tegenhouden. Reeds om negen uuren des avonds verzamelden wy ons in de kamer, waar de geest gewoonlyk plagt te verfchynen , en wierden van moeder en dogter vnendelyk ontvangen. Ge* wyde brandende vvaschkaarsfen, crucifix , wyrook- en wywatervat werden op de tafel gezet. Brevier en bezweeringboek lagen in gereedheid , en moeder en dokter moesten zich te bed begeven. De cspucyner trok langzaamerhand zyn misgewaad aan, zette zich aan de gewyde tafel, en had. Ik ftond in eenen Wyden mantel gewikkeld, waar onder een goede hongaarfche fabel en een geladen pistool verborgen waren , aan het ve"gfter , en'

be~-

Sluiten