Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V E R T fi L ï. I N G E N. 163

befchouwde, ongeduldig wagtende,de donkere lucbt, welke een fpoedig onweder deed vreezen.-

Eindelyk klonk de befiisfende klokflag van ftyaalf. Met den Jaatften flag fprong de tuindeur open , en met zagte treden naderde iets de deur van de kamer. Plotslyk trad in dezelve ee:i witte reus, op wiens romp een vuurig doodshoofd vonkte. Hy naderde, met afgemeeten fchreden, den pater, en bleef pal voor hem {taan. De eerwaarde heer, in plaats van zich brevier en bezweeringboek ten nutte te niaaken, vergat zyn geheele bcfludcude rol, en begaapte met fiaarewie oogen en open mond deze verfdnïkijke geftalte. — Zy was indedaad verfchrjklyk 1 -r

De geest fcheen medelyden met den armen bezweerer te hebben , en wendde zich naar het bed, waarop de beide vrouwen van angst: diep onder de dekens waren gekropen. Hy meende juist de lakens en dekens van het bed af te rukken , toen de pater, een weinig van den cerftau fchrik bekomen, wyrook in bet vat örooide, en de bezweering begon te

le-

Sluiten