Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i64

SPOOK-

lezen. Tcrftond hield de geest op de vrouwen verder te verontrusten, en luisterde aan; dagtig naar de latynfehe gebeden. Ten hoog* fïen verheugd over bet gelukkig gevolg van zyne bezweering , vroeg hem de pater: „ Alle j, goede geesten loven God, den Heer5 wat „ is uw begeeren?"

Op deze vraag fcheen de geest gewagt te hebben. Hy keerde zich terflond naar den muur, en fchreef op denzelven zwart en taaralyk leesbaar, in de Boheemfche taal: Myne dogter huwe christcffec winzer , den redder myns levens, en laate drie misfen voor myne arme ziel lezen. Oogcnbiikiyk' daarna ging hy, met den vinger op het fchrift wyzende, de deur uit.

Ik volgde hem op den voet. Hynam, zon> der vuurigen kop, zynen weg door den tuin. Ik ylde, met den blooten fabel in de eene,. en het pistool in de andere hand, hem naar. Nauw'yks was ik in den tuin, toen de daar op fchildwacht Maande knegt, met den uitroep : „ Houd ftand! of ik fchiet u ovcr,,-hoop!" den geest den weg affneed. Hy,

Sluiten