Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'\ E IU T E L I, 1 fi u E N. ItSp

XX.

onderaardfche zugten op Ai; kerkhof te Rathenovv.

In den zomer van het jaar 1777 hoorden Verfcheiden inwooners van Rathenow des avonds omtrent elf uuren , in den omtrek van het kerkhof, digt by de deur der kerk, een dof onderaardsch gekerm. By de meesten veroorzaakte deze fchrikbaarende, fpookagtige klank eene onwillekeurige fiddering. Om iu dit gevaarlyk oord te vertoeven, was dus geenzins hunne zaak; zy ylden veelmeer met den grootfien ipoed daar van daan. Eeniaen echter van de voorbygaande waren verilandige lieden, welke ten miniten begrepen , dat het hun pligt was , den oorfprong van deze klaagftem naar te fpooren. Het ontbrak hen ook indedaad niet aan den goeden wil, om u* H dit

Sluiten