Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

S P 0 0 ïf.

dit onderzoek, in weêrwil der opoffering, welke het hun moest kosten, in het werk te üel.'en; doch, gelyk in veele andere gevallen, zoo was ook hier de geest gewillig, maar het vleesch zwak. Zy overlegden en wilden de ontdekking onderneemen, doch fidderden te rug, zoo dra zy de onderaardfche ftem flegts drie of vier kleine fchreden genaderd waren.

Indedaad waren deze ouverftaanbaare, en als uit het hart der aarde voordkomende roonen, wegens het ongewoone in deze waarneeming, in den eigenlykften zin fchrikverwekkend. 'Er behoorde dus onverzaagdheid en moed, om te onderneemen deze plaats te naderen. Wanneer de kloekmoedigften juist al niet vreesden in den afgrond neder getrokken, of ten minften by hunne aannadering door den fpook enden geest geweldig verfchrikt te zullen worden; zoo wist uien echter niet» op wat wyze men deze dikke duisternis natuurlyk zoude ophelderen.

Het bleef dus daar by; de voorbygangers, en allen, welke door het verhaal van deze

fpook-

Sluiten