Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*72 S P O O K-

XXI.

JDe opftanding van den donden, Geene •wederkeeting van levenskragt.

In het jaar 1704 huurde een voornaame en ryke Engelschman in een huis te Sohafquare eenige kamers, welke hy niet zyn gevolg bewoonde. Na •eenige weeken verloor hy zynen broeder, die te Ilamftead woonde, en die ftervende begeerd had, by zyne familie in de JVestmunfler-aitdy plegtig begraven te worden. De vreemdeling verzogt verlof van zynen huiswaard, om het lyk van zynen broeder te mogen doen haaien, en in zyn huis te brengen, ten einde daar eene plegtige lykftatie voor hetzelve te doen gereed maaken. De waard maakte geene bedenking, om hem dit verzoek toe te (taan.

Het

Sluiten