Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEÜ'TKI. LïfTGPN. 173

Hef geheel in het wit gekleed lyk kwam in éene pragtige doodkist aan, en werd in de groote eetzaal geplaatst. N'emand had gedagt, dat de overledene den inval zou krygen, van te komen fpooken, en den beleefden huiswaard, benevens de zynen, een' onrustigen nagt te veroorzaaken; en echter gefchiedde dit beide.*

De toebereidzelen tot de op morgen bepaalde begravenis gaven gelegenheid, dat de vreemdeling niet zyne bedienden tot laat in den nagt uitbleef. Daar dit ook buiten dat niets zeldzaams was, vond de waard met zyn huisgezin het ook nu niet noodzanklyk zyne te huiskomst af te wagten, maar gingen tegens middennagt naar bed. Dewyl echter de vreemde begeerd had,by zyne terugkomst nog theewater -te vinden , bleef eene dienstmaagd in de keuken op hem wagten. Hy was nog niet te huis toen plotslyk in de keuken een lang fpook verfcheen, hetwelk zich, tegen haar over , op eenen ftoel nederzette.

Hoewel de dienstmaagd geenzins van de vreesagtigfte ware, was echter de ontroering , H 3 wel-

Sluiten