Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v F. k 'i f. h l 1 n g k n,

*?7

x x i

onzigtbaare klopt aan de deur vanden Hofraad en Profesfor hünnings.. te J.ena,.

Ik had op eenen avond —— dus verhaalt de

bovengenoemde heer zelf eenen vriend ,

den tegenswoordigen lef raar van het gymnufium te Gottia, dén beer B...s by my. Wy waren in een te ernftig gefprtk, dan dat bet ons aangenaam zou bobben kunnen zyn, in hetzelve geftoord te worden. Thans klopte iemand zagt aan- myne kamerdeur, langs welke van buiten eene lange fmalle gang lieert* liep. Dewyl nu het kloppen flegts zeer zagt was, en ik niet gaarne ons onderhoud wildeafbreeken, zoo^ dagt ik by my zeiven S indien* rer iemand is ,, zal by; nog wel eens en bardöff kloppeiv Dit gefehiedde ook ; liet-klogr&we-'

n 5? ékt*m

Sluiten