Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD, f

fehen oy erft en luitenant von weisse , te Wezel. . . Qg,

XI. De vóórtekenen des doods van den heer herpers, te Sandau. . 108.

XII. By Punitz vaart de duivel met eenen fnyder het vengftèr uit. . 120.

XIII. Het fpook aan boord van een /chip, door welks verfchyning een verflandig mensch krankzinnig wordt. 131.

XTV. De op klaaren dag geziene fpooken; door eenen geleerden, wiens geloofwaardigheid in geen1 den minsten twyfel kan getrokken worden. . T._ • • 140,

XV. De tweemaalen van den dood verrezene invalide, by Wolfenbuttel. Verhaald dooj den heer opperambtman otte. . . ^

*4 XVL

Sluiten