Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOKERYEN.

i.

De Geest van eenen plotslings gejlorvenen verzoekt, onzigtbaar, den Zweedfaken gezant by de Porte, den heer van funk, bericht aan zyne nagelaatene Weduwe te geeven.

öcze, uit hoofde haarer gantsch byzondefè

ontknooping, en ook in een pfychologisch opzigt zeer merkwaardige bydrage tot de Spookkunde is my toegezonden door eenen man, wiens my medegedeelde gronden, waarom hy — als borg voor dcrzclver geloofwaardigheid — niet wilde genoemd zyn, my voldoende voorkwamen. Doch fchoon dit hi. A ook

Sluiten