Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

spook-

eindelyk aan om vooruit te ryden, te onderzoeken waar zy zich bevonden, en, indien mogelyk, een nagtverbiyf te bekomen, terwyl zyn heer en de rydknegt ter zyde van den weg onder de boomen zouden uitrusten.

Zy hadden hier naauwlyks een half uur vertoefd, toen het paard van den kamerdienaar, briefchend en in vollen galop, terug kwam, doch, tot hunne uiterfle verbaazing, zonder ruiter. Zonder aan zyn eigen gevaar te denken, of lange overleggingen te maaken, befteeg de heer van funk dit paard, nam een pistool in de hand, en beval den rydknegt hem te volgen, .om het noodlot eens getrouwen dienaars, die niet verre verwyderd kon zyn, te onderzoeken. Slechts een kort eind wegs voordgereden zynde, vonden zy hem dwars over den weg uitgefirekt liggen. Hy was dood; by nadere bezigtiging, zoo veel de duisterheid toeliet, deeden de tekenen, die zy aan hem vonden, geenen moorddaadigen aanval vermoeden, en waarfchynlyk moest hy, door te

groo-

Sluiten