Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen.

5

grooten fpoed, op den duisteren en ongebaanden weg gevallen, en dus den hals gebroken zyn.

Hun toeftand werd hier door nog bedenklyker. Zy befloten, het lyk op een der paarden te laden, en zich, op goed geluk, op weg te begeven. Dus kwamen zy eindelyk aan eene eenzaame hut, welker bewooncrs, een afgeleefde grysaart benevens een paar vrouwen, hen niet verdagt voorkwamen. De belofte, van eene geëvenredïgde belooning maakte den ouden zoo gedicnftig; dat hy zynen gast het armoedig vertrek, het welk hem tot keuken en woonkamer diende, inruimde, en met zyn gezin onder het .dak van het huis ging flaapen; de rydknegt bleef met de paarden in een fchuur, en het lyk van den kamerdienaar werd in de nabyheid nedergelegd.

De heer van funk had fchryfgereedfchap en een nagtlicht by zich, en dewyl de fchrik en gemoedsbeweging hem allen flaaplust benomen hadden, zette hy zich neder, om eenige gedagten, die j hem onderweg waren A 3 m-

Sluiten