Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN» $

dat eene groote — Jpln, die aan den zolder van het laag vertrek huisvestte, goedgevonden had haare webbe aan het uiterfte einde der pen vast te maaken. Natuurlyk had deze zich aan den ftyfgefponnen draad moeten oprichten, echter flechts zoo ver, dat zy met het onderfte einde op het papier bleef rusten, dewyl de fpin waarfcliyhlyk niet fterk genoeg geweest was om dezelve . geheel ' naar de hoogte te trekken. De tocht der lucht en de verbeeldingskragt van den ziener konden dus ligtelyk de beweging van het fchryven daarbyvoegen»

A 5 Jï,

Sluiten