Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■•f S P O O K-

rer dan voorheen. Omtrent vkr maanden na zyne tercchritelling wandelde hy in zyn treurig gewaad, en in het aanzien der wacht, met een lantaarn in de hand, naar de voor hem opgerichte galg binnen de fhd, en befchouwde dezolve aan alle kanten ,, tot by eindelyk wederom verdween. Dit hadden niet alleen de fchildwachten, maar ook meer anderen van de wachthoudcnden gezien.

Het geloof aan dit fpook verkreeg nu grond en frerkte; want hetzelve was niet flechts ouden wyven, maar ook hrygslleden verfcheeneh: mannen, wier moed reeds zoo dikmaals in het oorlogsgedruis beproefd cn van allen twyfel ontheven wasen aan welken men daarom met recht meer onverfchrokkenheid en tegenwoordigheid van geest toekent, dan aan alle -andere Handen.—En dus. ook zulken, welken eene betere opvoeding, cn een van vooröordcclen ontboeide geest, voor eene verwyfde vreesachtigheid beveiligd hadden, liep nu eene onwilkeurige, huivering over het lyf , wanneer hen, by den

nagt

Sluiten