Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

ï5

ringt op de feaat zynde, den verrezenen misdaadigen in de gedagten kwam.

Ook de verhaaler dezer gefciiiedenis meent zich onder dit getal te kunnen rekenen.. Toenmaals agttien jaaren oud, was hij als gemeen foldaat in deze ftad in garnizoen; hy geloofde echter, als een denkend christen, geen woord van dit gantfche fpookgezwets, dewyl hy zelf, noch- dezen, noch ooit eenen anderen geest gezien had. Hoewel een Duitfchcr van geboorte, had hij gelegenheid gehad reeds vroeg eenige vaardigheid in de Franfche taal te verkrygen, zo© dat hy ten tolk gediend had toen de geen enkel woord Duitsch verftaande idóe gevangen zat. Reeds vóór dien tyd had hy inet dezen ongelukkigen verfcheiden wagten gedaan, cn daar door kende hy hem uit- en inwendig. Hy geloofde niet zynen terechtgefteldcn krygsmakker immer Weder4 te zullen zien; dan zyn ongeloof werd eindelyk nadruklyk geftraft. Wy zullen hem hier in den eerfteai perfoon zelf baten fpreeken.

Sluiten