Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

„ Ik was", dus verhaalt hy, den 6den January op de wacht aan de poort , van welke omtrent vyftig treden de galg ftond, aan welke idc'e was opgehangen. De wachthebbende • officier had tot na tien uuren bezoek. Toen hetzelve vertrokken, was, wilde ik my in de foldaatenkamer opde brits te flaapen leggen, doch de officier verlangde dat ik hem in de tegenoverzynde officierskamer gezelfcbap zoude houden.. Ik was buitengewoon flaaperig, en bekende dus dat ik ditmaal weinig daar toe gefchikt was. Hy drong echter zoo fterk by my aan, dat ik hem niet kon weigeren, op een pyp kanasfer en een glas goed bier zyn gast en gezelfcbap te zyn. Ik verkreeg, by eene pyp van zulken. tabak fpoedig myne gewoone levendigheid weder."

Weet gy wel, lieve preszler. ! vroeg de. officier, waarom, ik u eïgcnlyk verzogt hebmy gezelfcbap te houden ?.

Ik. Nu, ik denk toch, dat van de vierentwintig, die hier de wacht hebben, ik. aw liefjle gezelfchap beiu

Sluiten