Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN". ü$

„ aan het vengfter gevoerd," riep de luitenant. Ik keek naar buiten, en bet fpook, van hetwelk men zoude vertrouwd hebben., dat het vergenoegd had behoorcn te zyn, van met eene beele huid 'cr te zyn afgekomen, ftond weder daar. Wy kenden nu liet vcrfchynfel van binnen cn buiten , waren van zyn ligchaamlyk beftaan zoo handtastelyk overtuigd, en evenwel, beving ons eene koude rilling, toen de vermeende idce zich wederom aan liet vengfter "liet zien.

„ Nu, is de klugt nog niet uit?" riep ik „ wat wilt gy?" — „ ik wilde flechts den „ heer luitenant verzoeken, om my de poort „ te lasten openen, op dat ik naar huis „ kan gaan." (Hy woonde in de voorftad.) „ Dat kunt gy den fchildwachten zeggen."-* s, Daar zyn 'cr geen." - -

Ik trok verlegen het vengfter toe; de

luitenant fprong op, en riep hevig: „ Wat „ henker ! geen fchildwachten ! enz. enz." Nu kon de zaak, by de ftrenge Pmisfifche fcrygswetten, de ernftigfte gevolgen hebben.

Eene

Sluiten