Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

SPOOK.

treft, en over het geheel meer afwisfeiing heeft dan elders.

Het was omtrent in het midden der maand Maart, niet lang vóór het opbrcckcn der année, toen ik op eenen dag weder naar Frankfort moest, om by de krygscommisfie eenige rekeningen afcefluiten, en eene nieuwe verzending van fourr.se te bezorgen. Mynen rydknegt liet ik, gelyk niet zelden gebeurde, terug , cn reed Hechts onder geleide van de gecommandeerde manfehappen des morgens vroeg uit Ketst erb ach. Ik had ditmaal het geluk alle de paarden in eene herberg in' de voörfbid Sachfenhaufen te kunnen ftallen. Myne bezigheden in de ftad rekten zich tot tegen den avond; en daar ik onverwagt eenen bekenden aantrof, beïloot ik het commando niet het transport te baten vertrekken, en in de ftad tc blyven, om met myn' ouden vriend in Weu denhof den avondmaal tyd te houden.

Na agt uuren fcheidden wy van elkander, ik ging naar de herberg in Sachfenhaufen, waar myn paard ftond, en begaf my zonder

Sluiten