Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P Ö O K-

gende takken der jonge eiken, die den weg befchaduwden. Met de armen over elkander, en den toom aan den elboog vast , ging ik in gedagten voord, en zag voor my neder' op het pad, toen het paard den Teugel eenigzins fchielyk terug trok cn begon te fnuiven. Ik floeg de oogen op-» en zag regt voor my Oop een kleinen afflans! — eene affchuwelykc boomdikke, zwartt Slang, die met kronkelende bewegingen en vuurige oogen. zich tegen my wendde.

Ik ontftelde en bleef ftil fblan — intusfchen trachtte ik de verfchyning van ter zyde wat nader te komen, doch myn fchimmel wilde volftrekt niet volgen, en begon onrustig te worden. Met de oogen naar de Hang gekeerd, trad ik op eenen verhevenen rand nevens den weg, toen het paard my plotsling terug trok, dem teugel van mynen arm flingerde, en met een' forfen fprong als een pyl het bosch invloog. By het geweld, waar mede het paard my rondfleurde, had ik moeite my op de beenen te houden.

Ik

Sluiten