Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

37

©pgegespt had, verbogen en geheel onbruikbaar geworden.

De oorzaak, waarom het paard zyn toevlugt herwaards had genomen , kan misfchien liggen in de herinnering van vóór eenigen tyd in deze pooit te zyn geweest, en in den hof op een weinig hooi te zyn vergast geworden.

Na dat ik, zoo veel mogelyk, alles in orde herileld had, zat ik weder op, verheugd van ten minften de grootfte bekommering te boven te zyn.

Ik behoefde nu, om het fchriktooncel te ontwyken, flecbts den grootcn weg te houden; doch eene onwederftaanlykc nieuwsgierigheid , om den grond der zaak te onderzoeken , dreef my aan om andermaal den kleinen boschweg in te flaan: want, dat de gedrochten zich aan my niet lieten gelegen zyn, en het eigenlyk niet op my gemunt hadden, bleek ten duidelykften daar uit, dat zy my uit hun midden lieten ontfnappen , zonder de minfte beweging te maaken om my te agterhaalen, het welk hen toch zeer ligt zou geB 7. val-

Sluiten