Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER'TELLINGEN.

mantelzak, chabrak en onderdek, hetwelk in de lengte op den weg lag; aan het zadel was de buikriem gebroken, waar uit ik my. zeiven nu het overige Mgtelyk kon vcrklaaren.

Dat voords dit afgevallen rydgerecdfchap zich als eene flang in volle beweging vertoonde, 'werdt veroorzaakt door de, met lichtftraalen vermengde, bcwogene fchaduw der boomtakken. Het blanke beflag der pistoolen, dat my in het maanlicht tegenftraalde, had ik vcor des- monsters fchitterende oogen aangezien, welken my, by het eerste voorkomen, zoo grimmig aanftaarden.

Sluiten