Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6

S P O O X-

gezadeld paard: de weg van Hechts weinige mylen was fpoedig afgelegd, en & verzuimde nooit, my des morgens op den gewoonen tyd weder op de oude wandelplaats te laateu vinden.

Zoo leefde ik vóór myne afreize uit Z. ... drie nagten agter elkander. Een korte flaap in liet middag - uur was alle de verkwikking, die ik kon genieten. Den vierden avond, die ik tot myn vertrek beftemd had, bragt ik in de danszaal door. Nooit was myne beminde bevalliger, zagter en tedcrer jegens my geweest, en misfchien had ik zulks nooit minder verdiend gehad. De gantfche vrouwelyke wereld fcheen flegts met my bezig, en de bedwelming der geneugten cn der bevredigde eigenliefde liet my het fmertelyke des affcheids niet gevoelen.

Tegen middennagt keerde ik naar myne herberg terug, om in vliegenden haast de noodwendigfte verandering in myne kleding te maaken, en na weinige minuuten bevond ik my reeds op de terug reize naar de hoofdftad; een kleine jongen, als een jockey gekleed

Sluiten