Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 4^

Baar ik echter geen antwoord kreeg , bekommerde ik my niet verder daar over. De muziek duurde .onafgebroken voord; ik reed gerust door, en was,-zoo ik meende, zeer voorzigtig om fteeds midden op den weg te blijven, zonder aan iets anders te denken.

Eensflags brak het fnuiven van myn paard de diepe ftilte af; ik voelde dat het, tegen den teugel in, naar de linker zyde drong, en toen ik de oogen opfloeg, zag ik aan my. ne regterhand eene vrouwelyke geftalte, in het wit gekleed, en in de houding eener danferes, welke, terwyl zy haar kleed met beide handen vasthield en het tegen my aan liet flodderen, myn paard zoo lang naar den anderen kant dreef, tot het met my in den groef nevens den weg trad. Ik was hevig verfchrikt, zag de gedaante fterk aan, en riep, terwyl ik vergeeffche poogingen deed om het paard op den regten weg te houden: „ Wat zal dat dan zyn? Wie is dan daar?'* Op dit oogenblik was alles verdweenen; myn paard ftond met de voorfte voeten in in. C de

Sluiten