Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 spook-

af te wyken, wilde houden. Het fnuivcn van het beest kan toevallig geweest zyn;. misfchien befpeurdq het plotslings de fcliemering van een' der vierkante witte fteenen, die op eenen afftand van elkander ter zyde van den weg ftonden. In myne fkiimering hoorde ik dit fnuiven; dit verwekte in Rij! het denkbeeld dat het paard fchuwwieuï,. cn myne, nog geheel met dc voorwerpen des voorigen avonds vervulde, verbeeldingskragt, plaatste nu fpoedig eene dansferes daarby. Al het overige volgde nu op elkander; door de ingefpannenheid, met welke ik op het voorwerp myner verbeeldirigskragt Haarde, door de beweging van het paard, dat nu dwars óver den weg ftond en in de taamlyk diepe groef trad, en door myn overluid fpreeken, ontwaakten myne zinnen volkomen , en — de verfchijning verdween. Dat ik daar na nog eenigen tyd als een flaap-. dronkene fprak, was, na zulk eene geweldige afmatting, niet te verwonderen.

Door deze bykomende omftandlgheden * en zelfs door de, gettalte van dit ongemeen

le-

Sluiten