Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£S s p ö o .8-

weg den reizenden een verblyf aanbieden , en Hechts de posthuizen te vinden zyn, waaide paarden gewisfeld worden. Dezen eerizaamen weg moest myn vader in den nagt afleggen. Gewoon veel en alleen te reizen, "had hy geene bedienden by zich, en vloog onbezorgd met zijnen postillon door het akelige bosch. De hemel was met zwarte wolken omtoogen, en op aarde was alles in den diepften nagt gehuld.

Byna midden in het bosch, en omtrent eene myl van het laatste posthuis af, bleven de vlugge paarden plotslings ftil ftaan. Zij begonnen te fnuiven en tefteigeren, maakten., zonder dat de vloekende postillon zulks kon beletten, met de chaife regtsöm, en wilden op den loop, even of zy den duivel gezien hadden.

Door de ongewoone beweging uit eene kleine fluimcring ontwaakt, vernam myn vader naar de ooi-zaak van dit onVerwagt omkeeren, en beval den postillon zyne paarden beter te mennen, en faam fpoedig verder te Dreggen. De posrtiHon 'keemle het rfjdtudg

we-

Sluiten