Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§Ó SPOOK-

wyl hy met de chaife in bet bosch zou" blyvcu.

• Verdrietig van zoo opgehouden te worden, plaatste hy zich in een' hoek der chaife, cn wagtte met ongeduld op de terug komst van den postkncgt. Na verloop van een uur kwam deze met vcrfchc moedige paarden aandraven; 'cr was gecn'twyfel of de reis zou nu zoo veel te fpocdiger gaan. Doch nauwlyks waren zy ingefpannen e» op de fpookplaats gekomen , of het oude fpcl vernieuwde zich. De dieren fnooven, fteii gerden, en waren noch met goede woorden^ noch met zwecpflagen verder te dryven. Dit was toch in de daad bedenklyk, en'er was «ene groote tegenwoordigheid van geest nodig, -om hier niet eene Spookachtige oorzaak te vermoeden.

. Myn vader fprong nu eindelyk zelf uit de chaife, erf begon de paarden, de raderen en de haatelyke plaats van den weg^-waar voor de dieren zoo bevreesd fcheenen, nauwkeurig te onderzoeken. Nergens kon hy intusfchen 5

Sluiten