Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN', {l

fchen, van naby of van verte, eene oorzaak dezer zonderlinge 3'erfchijning bcfpeurcn. Nog veel minder kon de postillon hier wys uit worden: want dezen verontrustte nog in ftilte de gedagte, dat de zaakcn nLt regt gingen, en dat de duivel zelf bier zyn fpel fpcclde. Daarentegen was myn vader nog fteeds in den waan, dat het volfhekt niet anders dan aan de paarden kon liggen. Hy liet dus een derzelven uitfpannen, beval den postillon op te. zitten en voor de tweedemaal terug te kceren, om nog drie andere paarden tc haaien, in de hoop van met zes toch eindelyk verder te zullen komen. De -postknegt, die. over zyn gantfche lichaam heelde, bromde by zich zeiven, doch gehoorzaamde intusfchen,zat op,en reed.weg.

Myn vader ftond nu andermaal alleen., •met zyne pistoolen onder den arm, mismoedig by de chaife cn in een diep nadenken over dit. zoo wonderbaar geval. Het was -middennagt, het werd donkerer cn het begon langzaam te regenen. Eindelyk deed zich van verre een gedruis hooren; hy luisterde. op> C 7. merk-

Sluiten