Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

S P' O O K-

Ung geval met de paarden, en de kooien— brander kon even zoo- weinig als hy de oorzaak vermoeden, welke hem tot hier toe zoo onverklaarbaar had opgehouden. Zy fpraken niet lang daar over. Van tyd tot tyd vielen zy- op andere onderwerpen. Ten laatften brak de draad van het gefpfek geheel af, en nog kwam fteeds de postillon .niet terug. De goede koolenbrandcr vond zich verpligt myn' vader, die ongeduldig begon te worden, met een of ander nieuws te onderhouden. Dat, waar van zyne gantfche ziel nog vervuld was, betrof een groot ongeluk, den voorigen dag gebeurd. „Een „ vreeslyk onwcdcr," zeide hy, „ floeg gis„ teren, juist in dezen omtrek, éénen man 5, en twee paarden dood."

Eenflags ging myn' vader> die tot hier toe flechts half naar de vertellingen geluisterd -had, een helder licht op, en terftond begreep hy nu ook waarom hy niet voorby deze plaats had kunnen komen. De paarden hebben , .gelyk bekend is, eenen fijnen neus , ruiken op eenen. afftand van vecle fchreden een aasa

en

Sluiten