Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

65

en zelfs de plaats, waar kort tc vooren een aas gelegen heeft, en hebben eenen onverwinlyken afkeer daar van, inzonderheid van de overblyffefs van doode paarden. Nu was het, naar het zeggen van den koolenbranbrander, zeer waarfchynlyk, dat het ongeluk juist op die plaats gebeurd was, waar de paaiden febuw begonnen te worden. Ongetwyfcld riekten zy nu ook hier nog het bloed der verflagene dieren, die men hier gewoonlyk op dezelfde plaats vilt, waar zy vallen.

Dus was nu bet gantfche raadfel opgelost, dat zulk een akelig fpookend voorkomen had , toen van verre de heefflagen en het klappen der zweep de eindelyke terugkomst van den postillon aankondigden. Nauwlyks had myn vader hem de gefchiedeuis medegedeeld, welke-de koolenbrander hem verhaald had of ook hy was overtuigd dat niets anders dan de reuk der doode paarden de zynen zoo fchuw gemaakt had. Beiden konden nu niet begrypen, dat het hun niet vroeger ingevallen was, de chaife ecu weinig terug te trekken >

Sluiten