Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjj, SPOOK-

gelykend wasfchen beeld had laatcn maaken, juist in zulke kleding als hy gcwoonlyk droeg, en het ligchaam zulk eene beweging bad doen geven, dat een gedeelte van hetzelve, door middel van eenen draad, die met de kamerdeur in verband Hond, zich naar den geencn wendde die in deze kamer trad.

VII.

Sluiten